https://www.funidelia.no/cart

Juridisk merknader og Salgsbetingelser

Juridisk meddelse

Funidelia.no tilhører:

FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L.
Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spania
E-post: info@funidelia.no

Direktører:

Carlos Larraz Nasarre, Antonio Escartín Villellas

FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. er et spansk aksjeselskap, registrert i Zaragoza Selskapsregister, Volum 4257, Dokument 24, Side Z-63129, 2ª Registrering MVA-nummer: ESB22370902.


Salgsbetingelser

Nettsiden www.funidelia.no, eiet av FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L., reguleres av de gjeldende Generelle Salgsbetingelser.

Disse betingelsene fastsetter rettighetene og forpliktelsene til alle brukere av FUNIDELIA, angående produktene og tjenestene som tilbys på vår nettside “www.funidelia.no”.

Disse betingelsene er like viktige for oss som de er for deg, da de har blitt utformet for å skape en lovlig bindende avtale mellom oss, som beskytter rettighetene til kunden samt rettighetene til selskapet.

Vi anbefaler at du leser de aktuelle vilkårene i vår Personvernserklæring.

Ved å bruke vår nettside “www.funidelia.no” eller ved å legge inn en bestilling, er du vitende bundet av disse vilkårene, og av vår Personvernserklæring. Dersom du ikke er enig i alle Betingelsene eller vår Personvernserklæring, burde du ikke legge inn en bestilling.

Disse Betingelsene kan til enhver tid bli endret, og burde derfor leses hver gang du legger inn en bestilling.

Når du legger inn en bestilling hos “www.funidelia.no”, sier du deg enig i prisene, produktbeskrivelsen på tidspunktet salget skjer, og de øvrige salgsbetingelsene, som er de eneste gjeldende vilkårene når kontrakten gjennomføres.

Du bekrefter at du bruker nettsiden “www.funidelia.no” utelukkende for å legge inn lovmessig gyldige ordre og forespørsler. Du er også forpliktet til ærlig og korrekt å oppgi din e-postadresse, postadresse og/eller andre nødvendige kontaktopplysninger til oss, vitende om at vi kan bruke denne informasjonen til å kontakte deg dersom nødvendig (se: vår Personvernserklæring – Klausul 12). Dersom du ikke oppgir til oss all nødvendig informasjon vil vi ikke kunne behandle din ordre.

Når du legger inn en bestilling på “www.funidelia.no” bekrefter du at du er fullt autorisert til å bruke kredittkortet, dersom du velger denne betalingsmetoden. Kun de med den nødvendige juridiske tillatelsen til å signere kontrakter i forbindelse med varene og tjenestene som tilbys på denne nettsiden kan gjennomføre bestillinger på “www.funidelia.no”

For å kunne legge inn en bestilling, følg prosessen for kjøp på nettet (eller kjøp per telefon) frem til betaling.

Etter dette vil du motta en e-post som bekrefter at vi har mottatt din ordre. Vennligst merk at dette ikke betyr at din ordre har blitt akseptert, men kun at du har sendt oss en forespørsel om å kjøpe ett eller flere av våre produkter. Alle bestillingene må først bekreftes av oss. Vi vil bekrefte din ordre via en e-post hvor vi bekrefter at produktet/produktene er i ferd med å sendes (Sendingsbekreftelse).

Kjøpekontrakten mellom Funidelia og kunden blir først gjeldende når vi sender denne Sendingsbekreftelsen.

Kun produkter inkludert i Sendingsbekreftelsen er gjeldene i Kontrakten.

Vi vil ikke være forpliktet til å levere noe annet produkt som måtte være inkludert i ordren, før vi sender deg en Sendingsbekreftelse for nevnte produkt.

FUNIDELIA vil gjøre sitt ytterste for å tilfredsstille alle kunder hva angår produktetterspørsel.

Alle produkter er likevel avhengige av produkttilgjengelighet. Dersom det skulle oppstå problemer med anskaffelse av produktene, eller produktene er utsolgt, forbeholder vi retten til å foreslå lignende produkter av lik kvalitet som er tilgjengelige. Hvis du ikke ønsker å bestille noen av de foreslåtte produktene, vil vi refundere deg for de utilgjengelige produktene.

Produktlevering

FUNIDELIA er forpliktet til å levere sine produkter i perfekt forfatning til leveringsadressen oppgitt i bestillingsskjemaet.

Du kan be om at bestillingen din leveres til en annen adresse og til et annet individ enn den personen som legger inn bestillingen, men kun dersom leveringsadressen er innenfor vårt leveringsområde.

Leveringer gjøres ikke til fjerntliggende adresser eller til steder utenfor vårt leveringsområde. Funidelia forbeholder derfor retten til å avslå leveringer til områder hvor det er stor sjanse for at leveringen mislykkes.

Med formål om å forsikre oss om levering, vil vi sette pris på det dersom du kan oppgi en adresse som er i stand til å motta leveringen i arbeidstiden.

FUNIDELIA behandler leveringer gjennom kjente leveringsselskaper som DHL. Det kan hende at vi begynner å benytte nye selskaper uten å informere kundene våre.

FUNIDELIA vil gjøre alle leveringsdetaljer tilgjengelige for kunden. Det vil si sporingsnummeret og selskapet som vil ta seg av leveringen av ordren, slik at du kan kontakte dem direkte om hvor ordren befinner seg til ethvert tidspunkt.

Vareleveringen vil foregå på den postadressen kunden har oppgitt. Dersom kunden ikke er til stede under levering, vil leveringsselskapet normalt legge igjen en beskjed med instruksjoner om hvordan man kan avtale en ny levering, men dette kan vi ikke garantere. I de fleste tilfeller vil du bli kontaktet via telefon. FUNIDELIA forbeholder retten til å endre leveringstype og leveringsselskap, uavhengig av hva som oppgis her, så lenge dette ikke medfører skade eller forringelse på produktet.

Leveringskostnadene vil beregnes ved det endelige trinnet av kjøpeprossessen, og vil avhenge av den valgte prioriteten, hastelevering eller normal levering, og hvor adressen er. Disse vilkårene kan undergå forandringer.

I samsvar med de gjeldene Vilkårene, blir det forstått at produktene er levert så snart deres mottagelse blir bekreftet med underskrift, på den avtalte leveringsadressen.

Tidsramme for Levering

Funidelia arbeider med forskjellige tidsrammer for levering basert på produktet. Du kan sjekke i seksjonen for Leveringer, for å se prinsippene bak dette. I løpet av kjøpeprossessen vil du også kunne sjekke fremgangen til hver bestilling

Dersom vi for øyeblikket mangler noen av de bestilte produktene i vårt varehus, kan leveringen bli forsinket med 24 timer. Du vil bli informert om dette så snart kjøpet er gjennomført.

Noen produkter på www.funidelia.no har tidsrammer for levering som avviker fra det normale, men dette vil stå korrekt beskrevet på siden til hvert produkt.

Disse tidsrammene er gjennomsnittlige, og derfor kun bereginger. Det er mulig at de kan variere av logistiske eller uforutsette årsaker.

Dersom vi av en eller annen grunn ikke er i stand til å overholde den beregnede leveringsdatoen, vil vi informere deg om dette, og du vil få valget om hvorvidt du ønsker å fortsette kjøpet. Dersom du velger å fortsette vil vi beregne en ny leveringsdato. Dersom du velger å kansellere ordren vil du bli refundert med den fulle kjøpesummen. Vennligst merk at vi ikke leverer på søndager.

Mislykket Levering

Når ordren bekreftes kan det foreligge ekstraordinære forhold, som forsinkelser i varebeholdningen, som hindrer levering av produktet. I slike tilfeller vil du bli informert om hvorfor den normale bestillingsprossessen har blitt avbrutt. Du vil få en ny leveringsdato, eller full tilbakebetaling av den totale kjøpesummen.

Prisene som står på nettsiden “www.funidelia.no” inkluderer MVA (25%), og gjelder fra dagen for kjøpet, men inkluderer ikke leveringskostnader og eventuelle administrative kostnader, som vil bli lagt til det totale beløpet.

For mer informasjon om leveringskostnader, se seksjonen for Leveringer.

For mer informasjon om administrative kostnader som kan påløpe fra betalingsmetoden, besøk seksjonen for Hvordan Handle.

FUNIDELIA forbeholder seg retten til å endre salgsprisene som står på www.funidelia.no når som helst. Kjøpesummen vil likevel bli basert på den gjeldende prisen for produktet når kjøpet gjennomføres.

For mer informasjon om forskjellige betalingsmetoder og de samsvarende administrative kostnadene, se vår seksjon om Hvordan Handle.

FUNIDELIA forbeholder seg retten til å endre betalingsmetodene gjennom å opprette nye eller eliminere eksisterende metoder, uten protest fra kunden. Skjønt, dersom endringen i betalingsmetoder påvirker en ordre som allerede er gjennomført, vil “www.funidelia.no” kontakte kunden for å informere om denne endringen, og gi dem muligheten til å kansellere.

Betaling via Sikkert Visakort eller American Express

Betalingen vil bli trukket på nett når de oppgitte opplysningene er verifisert gjennom betalingstjenesten eller den relevante finansielle instansen.

Med formål om å sørge for maksimal sikkerhet for vårt betalingssystem, bruker “www.funidelia.no” sikre systemer fra ledende finansielle instanser innen e-handel.

På denne måten blir dine konfidensielle opplysninger sendt i kryptert format (SSL) direkte til den korresponderende instansen. SSL-krypteringssystemet som vi bruker garanterer topp sikkerhet og konfidensialitet når dine opplysninger sendes gjennom nettverket.

Dine kredittkortopplysninger blir ikke lagret i noen av våre databaser. De brukes utelukkende på det virtuelle POS (salgssted, fra engelsk: Point of Sale) til våre finansielle instansers sikre betalingstjeneste.

Kredittkortene vil undergå verifisering og autorisering fra instansen som har utstedt dem. Dersom den aktuelle instansen ikke kan autorisere betalingen, vil ikke vi være ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller mislykkede leveringer, og vil ikke kunne formalisere en kontrakt med deg.

FUNIDELIA forbeholder retten til å verifisere personopplysningene som kunden oppgir, og til å ta de nødvendige forholdsregler (inkludert kansellering av ordre) for å sikre at de kjøpte varene leveres i samsvar med opplysningene beskrevet i bestillingen.

For mer informasjon om våre retningslinjer for retur, se vår seksjon om Retningslinjer for Retur.

FUNIDELIA tilbyr garantier for tilfeller med mangelfulle fabrikasjoner. Enhver defekt eller mangel som følge av misbruk av produktet dekkes ikke av denne garantien.

I tilfelle mangelfullt produkt, vil Funidelia ta seg av aktuelle reparasjoner, erstatninger, prisfradrag eller opphevelse av kontrakt, og eventuelle påfølgende kostnader vil være gratis for kunden. Funidelia vil være ansvarlig for mangelfulle produkter i en tidsperiode på to år fra leveringsdato. Kunden må informere Funidelia om eventuelle produktfeil innen to måneder fra feilen blir oppdaget.

Den returnerte varen må overholde de tidligere nevnte betingelsene i våre Retningslinjer for Retur.

Garantien gjelder ikke for defekter eller forfall som følge av eksterne faktorer, uhell, spesielt elektriske uhell, bruk og slitasje, misbruk og bruk i uoverenstemmelse med produktets instruksjoner som beskrevet av Leverandøren.

Produkter som har blitt endret eller reparert av kunden eller enhver person som ikke er autorisert av Leverandøren, dekkes ikke av garantien.

For mer informasjon, eller i tilfelle spørsmål, vennligst kontakt oss via vårt Kontaktskjema.

FUNIDELIAs ansvar for enhvert produktkjøp på “www.funidelia.no” er utelukkende begrenset til prisen på produktet, og vil ikke dekke små feil eller utelatelser som kan oppstå når alle de nødvendige forholdsregler er tatt.

FUNIDELIA er ikke ansvarlig for eventuell skade, uansett omfang, som måtte oppstå som følge av misbruk av deres produkter. Dette gjelder også mulige endringer på produktet gjort av leverandøren.

FUNIDELIA er ikke ansvarlig for eventuell indirekte skade, negativt driftsresultat eller arbeidsløshet påført kunden eller den tredje part, selv når nevnte skade, driftsresultat eller konsekvens kunne ha blitt forutsett av FUNIDELIA, eller denne kunnskapen gjort tilgjengelig for dem.

I tråd med implikasjonene i de foregående paragrafene, kan ikke FUNIDELIAs finansielle ansvar, i samsvar med de gjeldende generelle vilkårene, overgå det totale beløpet betalt under handelen, uavhengig av aktuelle anliggender.

I tråd med implikasjonene i de foregående paragrafene, kan ikke FUNIDELIAs finansielle ansvar, i samsvar med de gjeldende generelle vilkårene, overgå det totale beløpet betalt under handelen, uavhengig av de aktuelle anliggender.

Betingelsene som fastsettes i denne klausulen vil ikke påvirke forbrukerens rettigheter som vedkjent av loven, eller deres rett til å forlate kontrakten.

Disse generelle vilkårene er regulert av spansk lov. Begge parter står frie til å konsultere domstolen i Zaragoza for å løse eventuelle konflikter eller avsverge eventuell annen jurisdiksjon.

Elementene på denne nettsiden er utformet med formål om å tilby salg av produkter identifisert av FUNIDELIA.

Alle illustrasjoner, design, symboler, grafikk, fotografier, bilder og ethvert annet element som er del av nettsiden er den eksklusive eiendom til FUNIDELIA, eller bevilget av den offisielle leverandøren.

Vi vil informere våre kunder om at FUNIDELIAS rett til innholdet, designet og kildekoden på denne nettsiden er beskyttet av gjeldende spansk og internasjonal lovgivning angående intellektuel og industriell eiendom.

®Funidelia er et registrert varemerke.

Enhver fullstendig eller delvis reproduksjon av denne nettsiden og dens innhold - selv gjennom en hyperlenke - uten skriftlig tillatelse fra FUNIDELIA, er strengt forbudt.

Videre er all kopi, reproduksjon, adaptering, endring, distribusjon, kommersialisering, offentlig kommunisering eller enhver annen handling som er i strid med gjeldende spansk og/eller internasjonal lovgivning angående industriell og intellektuell eiendom, slik som uautorisert bruk av innholdet på nettsiden, strengt forbudt.

FUNIDELIA påberoper seg ingen implisitt autorisasjon eller lisens til retten til intellektuel og/eller industriell eiendom til innholdet som vises på deres nettside www.funidelia.no.

De relevante reguleringene krever at deler av informasjonen eller korrespondansen vi utveksler med deg er skriftlig. Når du bruker vår nettside www.funidelia.no aksepterer du det faktum at en stor del av vår korrespondanse er elektronisk.

Vi vil kontakte deg via e-post.

I henhold til kontrakten samtykker du i å korrespondere elektronisk, og er klar over at alle kontrakter, meddelelser, informasjon og annen korrespondanse som vi kommuniserer til deg vil foregå i et elektronisk format, og overholder de lovlige kravene til skriftlig korrespondanse.

Denne betingelsen påvirker ikke dine lovlig vedkjente rettigheter.

Meddelelsene du sender til oss burde sendes via vårt Kontaktskjema. I overenstemmelse med de tidligere fremlagte betingelsene kan vi kommunisere med deg via e-post eller post, med mindre annet er spesifisert.

På alle tidspunkter hvor det kreves at kunden oppgir personlig informasjon, vil de bli informert om Personvernserklæringen.

Når du registrer deg på vår nettside, blir dine personlige opplysninger del av vår database, og blir brukt utelukkende for salg og statistiske formål.

Innsamling og behandling av personlige opplysninger vil til enhver tid bli gjennomført i samsvar med prinsippene og forpliktelsene i den Grunnleggende Lov om Data-Personvern (The Fundemantal Law of Data Privacy, 15/1999, 13. Desember), samt i samsvar med utviklingsreguleringer, og betingelsene tidligere nevnt i vår Personvernserklæring.

Disse vilkårene utgjør en viktig del av våre Generelle Salgsvilkår.

For mer informasjon, se vennligst vår seksjon om Personvern & Sikkerhet.

Dine kommentarer og forslag er veldig velkomne. Vennligst send dem via vårt Kontaktskjema.

Kundeanmeldelser er nyttige for andre brukere for å få mer informasjon om et produkt og avgjøre om det er egnet for dem.

Anmeldelsene om vår butikk eller våre produkter som vises på våre nettsteder, gir kundene ekte tilbakemeldinger fra andre kjøpere om produktene vi selger. Bare kunder med fullførte kjøp mottar en e-post som inviterer dem til å legge igjen anmeldelser, og utelukkende om produktene de har kjøpt.

Vi har en nulltoleransepolitikk for anmeldelser som er utformet for å bedra eller manipulere kunder. Derfor gjennomgår vi manuelt mottatte anmeldelser før de publiseres, og vi aksepterer ikke følgende typer anmeldelser:

  • Anmeldelser som inneholder støtende eller fornærmende ord.
  • Anmeldelser fra kjøpere som kan ha en direkte eller indirekte økonomisk interesse i produktet.
  • Anmeldelser fra tredjeparter eller konkurrenter av selskapet som utgir seg for å være en upartisk kjøper.
  • Flere anmeldelser om det samme produktet fra en enkelt kunde.

Brukere kan legge ut sine anmeldelser og kommentarer, samt annet innhold, sende kommunikasjoner, forslag, ideer, kommentarer, spørsmål eller annen informasjon, så lenge innholdet ikke er ulovlig, obskønt, fornærmende, truende, ærekrenkende, invaderende av privatlivets fred, krenker intellektuelle eiendomsrettigheter eller på annen måte støtende for tredjeparter, og det ikke består av eller inneholder datavirus, politiske kampanjer, reklameinnhold, kjedebrev, masseutsendelser av e-post eller noen annen form for "spam". Det er ikke tillatt å bruke falske e-postadresser eller utgi seg for å være en annen person eller enhet, eller på annen måte feilaktig fremstille opprinnelsen til noe innhold.

Vi forbeholder oss retten (selv om vi ikke er forpliktet til det i fravær av et gyldig varslingsskjema) til å fjerne eller endre innhold. Hvis du mener at noe innhold på våre nettsteder eller noe materiale som annonseres for salg på dem, inneholder ærekrenkende uttalelser, eller hvis du mener at dine intellektuelle eiendomsrettigheter krenkes av noe element eller informasjon som er tilgjengelig på våre nettbutikker, vennligst gi oss beskjed ved å fylle ut og sende inn følgende varslingsskjema, som vi vil svare på.

Hvis du legger ut eller sender oss anmeldelser, kommentarer, spørsmål eller svar, eller annet innhold som er opprettet av deg for publisering på nettstedet (inkludert bilder, videoer eller lyd sammen kalt "innhold"), gir du oss: (a) en ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens til å bruke, reprodusere, publisere, gjøre tilgjengelig, oversette og endre ditt innhold over hele verden (inkludert retten til å gi underlisens til disse rettighetene til tredjeparter); og (b) retten til å bruke navnet som er oppgitt av deg i forbindelse med slikt innhold. Denne bestemmelsen utgjør ingen overføring av noen moralske rettigheter.

Du erklærer og garanterer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettigheter til innholdet du måtte legge ut, videre erklærer og garanterer at på datoen for innsending av slikt innhold: (i) slikt innhold og materiale er nøyaktig; og (ii) bruken av slikt innhold eller materiale ikke vil utgjøre et brudd på gjeldende Funidelia-retningslinjer eller retningslinjer og ikke vil forårsake skade på noen person eller enhet (videre garanterer at det aktuelle innholdet eller materialet ikke er ærekrenkende).

Du samtykker til å holde Funidelia skadesløs mot ethvert krav fremsatt av tredjeparter mot Funidelia som oppstår fra eller i forbindelse med slikt innhold og materialer, bortsett fra i den grad slik ansvar oppstår fra vår unnlatelse av å fjerne slikt innhold eller materiale på riktig måte etter å ha blitt varslet (gjennom det tilsvarende varslingsskjemaet) om ulovligheten av slikt innhold eller materiale.

Top