https://www.funidelia.no/cart

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Databeskyttelse handler om tillit og ditt personvern er veldig viktig for oss, som er grunnet til at vi har endret vår Personvernserklæring til lovgivningen som gjelder i Spania (og Europa) når det kommer til Databeskyttelse. Funidelia erklærer at den overholder Reguleringen til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelighet for slike opplysninger.

Funidelia.es er ansvarlig for Funiglobal Development S.L., (fra nå av FUNIDELIA) som er et spansk aksjeselskap registrert i Zaragoza Mercantile Registry, Volume 4257, Folio 24, Sheet Z-63129, 2. Entry og med skatteidentifikasjonsnummer B22370902. Dets registrerte kontor ligger i Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spania. Du kan kontakte oss gjennom vårt kontaktskjema.

Den personlige dataen som du må gi til Funidelia (og at Funidelia derfor har om deg) er ditt navn og etternavn, e-post adresse, frakt og fakturaadresse, telefonnummer, produkter kjøpt, beløp og betalingsmetode (bare for metoden som er valgt, ingen bankdetaljer). Dataen er forespurt for oppfyllelsen av kontrakten laget med deg. Du kan be om retting, sletting eller eliminering når som helst, innenfor hva som er lovlig.

Funidelia garanterer at din data vil bli håndtert på en lovlig, lojal og gjennomsiktig måte. Den vil bli samlet for det spesifikke, eksplisitte og legitime formålet som er forklart i disse personvernreglene, og vil kun bli brukt etter ditt samtykke. Du har retten til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst.

Hos Funidelia bruker vi informasjonen du tilbyr til å håndtere kontraktsforholdet vi har med deg. (Å sende ordren til korrekt person og adresse, å hjelpe til med forespørsler eller spørsmål som du sender, sende all den nødvendige informasjonen om ditt kjøp og tilby deg informasjon om Funidelia sine produkter). Med denne informasjonen kan vi også forbedre din brukeropplevelse av nettsiden ved å vise produkter relatert til dine interesser. Basert på informasjonen gitt, lager Funidelia markedsføringsprofiler med formål om å tilby tilpasset og personlig reklame som passer brukerens behov (remarketing), i tillegg til å sende reklamemateriell, kampanjer og rabatter (nyhetsbrev) som er spesialtilpasset deres interesser, forutsatt at det har vært en tidligere uttrykkelig aksept fra din side.

Dataene som er gitt vil bli tatt vare på i den tiden det er nødvendig, avhengig av formålet med behandlingen. Ved kommersiell kommunikasjon vil de kun opprettholdes med samtykke fra den interesserte part og hvis sistnevnte ikke har bedt om det. Ved bruk av data for å oppfylle forretningsforholdet, vil dette bli holdt i den nødvendige lovlige perioden.

Dataen vil bli samlet eksklusivt for legitime formål nevnt her og vil ikke bli videre behandlet på en måte som er uforenlig med disse formålene.

Angående dette informerer vi deg om at for å kunne overholde kontrakten (for å sende deg bestillingen) eller for å informere deg om mulige hendelser under prosessen, kan du motta kommunikasjon relatert til den ved hjelp av de midler du har gitt oss (e-post eller telefon). Angående dette informerer vi deg om at for å kunne overholde kontrakten (for å sende deg bestillingen) eller for å informere deg om mulige hendelser under prosessen, kan du motta kommunikasjon relatert til den ved hjelp av de midler du har gitt oss (e-post eller telefon). Slike tiltak er nødvendig for forsvarlig håndtering av kontrakten. I denne forstand, og til prosessen er fullført, vil det ikke være mulig for deg å motsette seg behandlingen av dataene dine, fordi hvis du ikke gir oss denne informasjonen, vil vi ikke kunne overholde vår del som er avtalt i salgskontrakten.

På samme måte, hvis du merker av boksen som svarer til samtykket til å overføre dataen din for kommersiell kommunikasjon, tillater du oss å sende deg reklamemeldinger av informativ karakter, rabatter og kampanjer tilpasset dine interesser. På samme måte, kan du trekke tilbake denne samtykkene og avbryte den enkelt og helt gratis, skriftlig til Funiglobal Development S.L. Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spania eller gjennom vårt kontaktskjema.

Kort sagt, det juridiske grunnlaget som den legitime behandlingen av dine personopplysninger bygger på er basert på behovet for slik behandling for gjennomføring av kjøps- og salgskontrakten som er etablert med deg. Det er også avhengig av behovet for å behandle dataene for å kunne sende det kommersielt innhold, basert på ditt samtykke, og på Funidelias legitime interesse (statistiske formål, markedsundersøkelser, undersøkelser, osv.) Forutsatt at det ikke overtrer dine rettigheter og interesser.

Funidelia antar at dataen har blitt skrevet inn av brukeren eller av en person som er autorisert av brukeren, og denne er riktig og korrekt. Det er opp til deg å oppdatere din egen data. Derfor, er du ansvarlig for at dataen er riktig og Funidelia er ikke ansvarlig for unøyaktigheten til kundenes personlige data. Dersom du godtar vår personvernserklæring, sier du at all informasjonen du gir oss er oppriktig og at du er alene ansvarlig for skadene slik informasjon eventuelt kan forårsake Funidelia.

Det er strengt forbudt å sende personlig data gjennom denne nettsiden til brukere som er under 16 år. På grunn av dette, dersom du sender inn personlig informasjon gjennom denne nettsiden, garanterer at du er 16 år eller eldre.

Godkjennelse av denne Personvernserklæringen er obligatorisk både for kjøp hos Funidelia og for å sende oss forespørsler via kontaktskjemaet. Ved bare å besøke nettstedet, gir brukerne ikke ut personlig informasjon og er ikke forpliktet til å gjøre det. Kunder og brukere samtykker til å bla gjennom nettsiden og bruke innholdet på riktig måte, og ikke gjøre noe ulovlig mot siden.

Dataen gitt kan overføres lovlig til våre tjenesteleverandører, som ligger innenfor og utenfor EØS-området. De som befinner seg utenfor EØS-området er dekt av «Privacy Shield» (når man er i USA) eller i andre rettslige områder. Disse tjenestene tilbudt kan være, for eksempel, transportselskaper eller tredjeparter involvert i å sende personlig bedriftskommunikasjon på vegne av Funidelia, i tillegg til andre oppgaver i henhold til Loven.

For å kunne tilby deg Klarnas betalingsmåter, kan det hende vi trenger å videreformidle dine personlige data i form av kontakt og bestillingsinformasjon til Klarna, for at Klarna skal vurdere om du har rett til deres betalingsmåter og tilpasse disse betalingsmåtene for deg. Din overførte personlige informasjon blir behandlet i samsvar med Klarnas egen konfidensialitetsmelding.

Funidelia er opptatt av å håndtere din informasjon med konfidensialitet og å bare bruke den for de oppgitte formålene. I henhold til nåværende lovgivning om databeskyttelse, Funidelia samtykker til å vedta de riktige sikkerhetstiltakene for dataene til sine kunder og i tillegg ta i bruk alle midlene og tiltakene som er tilgjengelig for å forhindre tap, misbruk, endring, uautorisert tilgang og fjerning av dem.

Hos Funidelia bruker vi SSL teknologi som lar oss kryptere dataen du gir oss og unngår at tredjeparter får tilgang til den. Derimot, den viktigste beskyttelsen er ditt eget passord. Aldri gi ditt passord til en tredjepart og unngå at din konto blir tilgjengelig for uautoriserte personer.

Dataen du tilbyr vil bare bli brukt for å håndtere ordrer og forbedre våre tjenester, men vi vil aldri gi dem til tredjeparter uten ditt samtykke.

Du har retten til å be om tilgang til den personlige dataen vi har om deg. På samme måte har du rett til å be om rettelse, undertrykking eller begrensning av behandlingen, samt motstanden mot dens bruk eller overførbarheten til din data når som helst, så lenge den ikke lenger er nødvendige for formålet hvilke den ble registrert (spesielt, konklusjonen av salgskontrakten, forsendelsen av bestillingen).

Rettighetene du har er som følger:

  • Rett til Motsetning. Du kan motsette deg behandlingen av din data ved å trekke tilbake ditt samtykke som du har gitt tidligere. På denne måten vil vi ikke behandle din personlige data for kommersielle formål. Bare kommunikasjon nødvendig for oppfyllelse av kontrakten eller varsel om eventuelle hendelser i prosessen vil bli sent.
  • Retten til tilgang. Du har full tilgang til all informasjon vi har om deg og de formålene vi har gitt deg, både for egne formål og for kommunikasjon til tredjeparter, enten av juridiske grunner eller med ditt forutgående samtykke.
  • Rett til Korreksjon. Du kan modifisere din data og oppdatere den når som helst.
  • Right to Portabilitet. Du har retten til å enkelt laste ned denne informasjon fra din brukerkonto.
  • Rett til å Fjerne. Du kan kreve at din data blir fjernet når den lovpålagte lagringsperiode som er fastsatt i gjeldende forskrifter, er oppfylt.

For å ta i bruk noen av disse rettighetene, må du kontakte oss gjennom en melding via vårt kontaktskjema, eller skriftlig til Funiglobal Development S.L. Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spania. For å gjøre dette, må du bevise din identitet ved å legge ved en kopi av din ID.

Vi informerer også deg at du kan sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for Databeskyttelse i ditt land hvis du ikke er fornøyd med utførelsen av dine rettigheter. For å ta i bruk denne rettigheten, kan du besøke: edps.europa.eu

Funidelias personvernserklæring er tilpasset den gjeldende lovgivningen i Spania (og Europa) om Databeskyttelse (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016). Vi kan fra tid til annen endre eller tilpasse ethvert begrep i vår personvernserklæring i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vi anbefaler at du leser denne personvernserklæringen fra tid til annen før du plasserer en ordre for å holde deg informert til enhver tid.

Top